Transformatie rituelen

Alle levensbeschouwelijke tradies kennen hun rituelen bij geboorte, huwelijk, sterven enz. Het is een manier om belangrijke moment in het leven extra in de verf te zetten en samen in een gemeenschap te beleven. Nu mensen zich minder thuis voelen in deze traditionele (vaak starre) rituelen gaan velen op zoek naar een alternatief.

 

Er zijn echter ook zoveel meer momenten in een leven die baat kunnen hebben bij zo'n transformatieritueel. Meestal gaat het over een afscheid nemen van een oud hoofdstuk om aan een nieuwe periode te kunnen beginnen.Het is soms zinvol bewust om te gaan met deze veranderingen (vb. loslaten van oude gewoontes en denkbeelden) en deze extra kracht bij te zetten door middel van een ritueel.

 

Samen gaan we op zoek naar de juiste woorden, beelden en symbolen om dit ritueel uit voeren. Dit kan alleen of met mensen die hierin voor u een belangrijke rol spelen.

Creativiteit is ook hier weer het sleutelwoord.

 

 

 

Indien gewenst is het mogelijk een talisman op uw maat te laat maken.

Voor meer informatie hierover mag u steeds contact opnemen met mij of annemieschrijvers@hotmail.com

 

Hiernaast vindt u alvast enkele voorbeelden.